Villa Song Cát Land

  • Loại dự án: Villa
  • Địa Chỉ: 65 Lê Hữu Khánh khu Nam Việt Á Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Villa Song Cát Land
  • Hạn mục: Cửa nhôm kính, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành : 2018

0935 443 117