Quy trình quản lý và sản xuất

Công ty chúng tôi xây dựng quy trình quản lý chất lượng được thực hiện nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra thông qua việc kiểm soát các yếu tố như sau: Con người, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, thành phẩm trước khi xuất đi ra công trình.

Quy trình quản lý và sản xuất

Các bài đăng khác

0935 443 117