Biệt thự Anh Tuấn

  • Loại dự án: Biệt thự
  • Địa Chỉ: Phạm Hữu Kính, TP Đà Nẵng.
  • Chủ đầu tư: Anh Tuấn
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành: 2016

0935 443 117