Biệt Thự Anh Mỹ

  • Loại dự án: Biệt thự
  • Địa chỉ: Hoà Xuân Đà Nẵng.
  • Chủ đầu tư: Anh Mỹ
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Lan can kính, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành : 2019

0935 443 117