Biệt thự Chị Trang

  • Loại dự án: Biệt thự
  • Địa Chỉ: Hoà Xuân, Đà Nẵng 
  • Chủ đầu tư: Chị Trang
  • Hạn mục : cửa nhôm kính, Lan nhôm che nắng, Lan can kính, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành:  2017

0935 443 117