Biệt thự Anh Thành

  • Loại dự án: Biệt thự
  • Địa Chỉ:  Mỹ Khê 1,TP Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Anh Thành
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành: 2018

0935 443 117