Biệt thự Anh Nhân

  • Loại dự án: Biệt thự
  • Địa Chỉ: Trưng Nữ Vương ,TP Đà Nẵng.
  • Chủ đầu tư: Anh Nhân
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành: 2018

0935 443 117