Biệt thự A Khánh

  • Loại dự án: Biệt thự
  • Địa Chỉ: Hoà Xuân, TP Đà Nẵng.
  • Chủ đầu tư: Anh Khánh
  • Hạn mục: Cửa nhôm kính
  • Hoàn thành: 2018

0935 443 117