Trường THCS Hoàng Sa

  • Loại dự án : Trường học
  • Địa chỉ: Đường Vũ Tông Phan, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
  • Chủ đầu tư: Trường THCS Hoàng Sa
  • Hạn mục: Cửa nhôm kính
  • Hoàn thành: 2019

0935 443 117