Trường học Bluebee

  • Loại dự án: Trường Học
  • Địa Chỉ: 48 Đinh Văn Chấp,TP Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Cty TNHH Giáo Dục Nguyên Ngọc
  • Hạn mục: Cửa nhôm kính
  • Hoàn thành: 2020

0935 443 117