Nhà phố Chị Toàn

  • Loại dự án: Nhà Phố
  • Nhà phố Chị Toàn. Gần BV Ung Bướu, TP Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Chị Toàn
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Lan can kính, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành: 2018

0935 443 117