Nhà Đôi Anh Thanh

  • Loại dự án: Nhà Phố
  • Địa Chỉ: 138 Lê Hữu Trác, TP Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Anh Thanh
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Lan can kính, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành: 2018

0935 443 117