Khách sạn Konoha

  • Loại dự án: Khách sạn
  • Địa Chỉ: 30 Hoàng Bích Sơn TP Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Khách sạn Konoha
  • Hạn mục: cửa nhôm, Lan can kính, Cửa kính bản lề, Sàn mở 2 chiều, kính phòng tắm
  • Hoàn thành: 2018. 

0935 443 117