Khách sạn Bluesun

  • Địa Chỉ: Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
  • Loại dự án: Khách sạn
  • Hạn Mục : Cửa nhôm xingfa và vách kính 
  • Chủ đầu tư: Cty CP Thái Dương Xanh
  • Hoàn thành: 2015. 

0935 443 117