Căn hộ Anh Trường

  • Loại dự án: Căn hộ
  • Địa Chỉ: Đa Mặn 11 khu Nam Việt Á, TP Đà Nẵng. 
  • Chủ đầu tư: Anh Trường
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Kính phòng tắm
  • Hoàn thành: 2019

0935 443 117